logo

Proton VPN

Proton VPN

Vi lever i en tid där det har blivit allt viktigare att kryptera data så att den inte råkar bli avlyssnad av andra. För att göra detta kan man använda sig av VPN-tjänster som exempelvis Proton VPN. Vi kommer att ta upp vad som är specifikt för just denna tjänst och även förklara grundbegreppen när det kommer till VPN-tjänster som helhet.

Konfidentialitet på nätet

Den digitala omställningen har varit utmanande för många. En stor del av våra liv har nu flyttats till nätet och det ser definitivt inte ut som att det här är en trend som kommer att vända. Därför är det viktigt att man sätter sig in i hur ens information används och vem eller vilka som har tillgång till den.

Riskerna med att inte läsa på

En del kanske tycker att detta är något man kan lägga på hyllan eftersom det antagligen ändå ”inte kommer att hända något”. Men om man inte tänker på att hålla sig uppdaterad rörande den digitala tidsåldern kan man utsättas för exempelvis fishing eller identitetsstöld. Som tur är finns det ett stort antal tjänster man kan använda sig av för att skydda sig.

VPN-tjänster

Vad är VPN? En VPN-tjänst är ett ovärderligt verktyg för den som verkligen vill skydda sin integritet på nätet. När man använder sig av sådana tjänster skapas en säker anslutning mellan ens dator och den server man kommunicerar med. Fördelarna med detta är att man är anonym på ett sätt man inte skulle kunna vara annars.

Tjänst med Proton VPN

Med Proton VPN får man en säker, pålitlig och lättanvänd VPN-tjänst. Internetanslutningen krypteras vilket gör att ens data inte riskerar att avlyssnas av tredje part. Utöver detta får man en anonym IP-adress, vilket är väldigt fördelaktigt eftersom man då inte lämnar några spår efter sig när man är ute och surfar.

Denna VPN-tjänst använder sig dessutom av en innovativ arkitektur som kallas Secure Core, som gör att trafiken dirigeras via flera krypterade servrar i olika länder innan den når sin slutdestination. Användare av Proton VPN kan därför surfa tryggt även om en server skulle komma att äventyras.

Hastigheten hos Proton VPN

En annan viktig aspekt hos ProtonVPN är den höga hastigheten. Proton VPN använder sig av ett servernätverk på 10 Gbps. Utöver detta används en VPN-accelerator för att öka hastigheten ytterligare. Användaren får på så vis tillgång till en VPN-tjänst som ökar hastigheten med över 400%.

Lätt att använda

Teknisk jargong kan snabbt bli väldigt teknisk. Det vet vi alla, fastän det låter lite som ett cirkelargument. Men om gemene man ska kunna använda sig av VPN-tjänster är det viktigt att denna tjänst är lätt att förstå. Proton VPN ger brukarna tillgång till ett intuitivt gränssnitt så att det inte ska bli en alltför krånglig upplevelse att kryptera den viktiga informationen.

Kryptering som teknik

Den digitala tidsålder vi lever i ställer allt större krav på säkerhet för att man ska kunna säkerställa datans

  • Konfidentialitet
  • Integritet
  • Äkthet

Vikten av krypteringstekniker

Därför är avancerade krypteringstekniker av största vikt. När man krypterar data omvandlas vanlig textdata till en sorts ”hemlig kod”. Denna kod kan sedan endast avkodas av den mottagande parten eller enheten med en specifik nyckel.

Rätt nyckel ger tillgång till rätt person

På så sätt garanterar man att endast den som har tillgång till den nämnda nyckeln kan läsa det krypterade flödet. Ordet “garantera” bör dock tas med en liten nypa salt, då det faktiskt har hänt att krypterade textflöden har kunnat avkodas med rätt typ av teknik.

Symmetrisk och asymmetrisk

Det finns två huvudtyper när det kommer till krypteringstekniker:

  • Symmetrisk
  • Asymmetrisk

När det utförs en symmetrisk kryptering kommer man att använda samma nyckel både för att koda informationen hos sändaren och avkoda den hos mottagaren.

Den asymmetriska varianten å andra sidan skiljer sig något. I det här fallet använder man sig av olika nycklar. Hur långt man bör gå med krypteringstekniken avgörs därför av den aktuella säkerhetssituationen. Det är en bedömning som man får göra från fall till fall.

Kryptering genom historien

Om man inte vet så mycket om kryptering sedan tidigare är det lätt att man tror att det är något nytt, men faktum är att kryptering som teknik har en lång historia bakom sig. Kryptering används redan i det antika Egypten där man skrev kodade meddelanden på papyrusrullar. Det förekom liknande tekniker bland romarna.

Vidare användes kryptering mycket under andra världskriget. Du har kanske hört talas om Enigma-maskinen som knäckte tyskarnas kod under denna tid?

Vem behöver använda sig av en VPN-tjänst?

I princip är en VPN-tjänst bra för varje person som behöver skicka känslig information på ett säkert sätt. Man kanske är utomlands och inte är på det klara med hur säker den aktuella internetuppkopplingen verkligen är. Det kan även vara så att man behöver få tillgång till informationen på en viss sida som inte tillåter användare från den IP-adress som man ansluter med.

Internet utomlands

När det är dags att ta semester är man ofta så glad över att kunna slappna av att man inte alltid tänker på om man kommer att ha en bra internetuppkoppling. Något som ännu färre personer tar i beaktande är att internetanslutningen kanske inte alla gånger är så säker.

Om det dessutom är så att man har svårt att kommunicera på det lokala språket blir den tekniska kommunikationen ännu mer komplicerad. Den som inte vill äventyra sin information kan då använda sig av tjänster som exempelvis Proton VPN för detta ändamål.

Vad en IP-adress är

IP-adresser har utgjort en fundamental del av internet ända sedan det skapades. Det är ett unikt nummer som gör att olika datorer eller servrar kan kommunicera med varandra. Alla enheter som ansluter och kommunicerar på ett nätverk har sin egen IP-adress, oavsett om det rör sig om en vanlig dator eller en smartphone.

IP-adresserna leder informationen åt rätt håll

Nätverket använder sig av IP-adresserna för att leda informationen dit den ska. Om man inte hade haft IP-adresser i ett nätverk hade det varit i princip omöjligt för informationen att skickas till rätt enhet. Då hade vi fått säga adjö till många av de tjänster som vi numera tar för givet i dagens samhälle.

Senaste posten